Legfontosabb > Bogyók

Oxálsav analízis

Az oxálsav vagy sói meghatározása az oldat titrálásán alapul, egy kálium-permanganát standard oldatával savas közegben. Az oxalát mennyiségét az ismert minta titrálásához vagy az analit ismert térfogatának titrálásához felhasznált permanganát mennyiségéből számítjuk ki.

Az oxalátionok meghatározását a technikai oxálsav, sói és a kalcium permanganometriás meghatározásánál használjuk.

Az oxálsav vagy oxalát számított mintáját (lásd az I. fejezet 10. pontját) egy üvegben vagy egy óraüvegen mérjük, először technikai mérlegben, majd egy analitikai mérlegben. A minta méretét a két mérés közötti különbség határozza meg: a minta felvétele előtt és után. A vett mintát egy mérőlombikba öntjük, oldva, majd az oldat térfogatát a jelhez igazítjuk és összekeverjük. A titráláshoz az oldat alikvot részét kúpos lombikokban vegyük fel és titráljuk a fent leírtak szerint.

Ha az oxalátok meghatározását külön súlyokkal végezzük, akkor ugyanúgy hatnak, mint a kálium-permanganát titerének ezzel a módszerrel történő telepítésekor.

A technikai oxálsav analízise

Titrálási módszer: egyenes.

A mintavétel módja: pipettázás.

Mutató: fenolftalein.

Az oldat alikvot részét (pipetta térfogata) standard KOH-oldattal titráljuk, amíg a halvány rózsaszín szín meg nem jelenik.

100 ml-es mérőlombikban oldott 0,7023 g műszaki oxálsav adagja.

A kapott oldat 10,00 ml-es titrálásához 9,80 ml KOH-oldatot fogyasztunk. Számolja ki a H százalékát2C2O4× 2H2O a mintában, ha Сn (KOH) = 0,1028 mol / l.

A technikai oxálsav analízise

technikai oxálsav.doc elemzése

Az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma

Az Irkutszki Régió Állami Orvostudományi Kar Egészségügyi Igazgatósága, Bratsk


Különleges 0450 "Gyógyszertár"


A MŰSZAKI SZOCKOLI BŐR ELEMZÉSE

Befejezett: hallgatói csoportvezető:

Ez a munka az oxálsav meghatározására szolgál a vizsgált sóban. Az oxálsav meghatározásának számos módja van, de a GF szerint a legpontosabb módszer a permanganatometrikus titrálás.

Ezért a tanulmány egy anyagot mutat be a redox titrálási módszerről, amely lehetővé teszi, hogy megismerkedjen a módszer alapfogalmaival és elméleti alapjaival. Jelentős figyelmet fordítanak a permanganatometriára, ez a módszer egy speciális oxidálószerrel történő titrálás, ahol a KMnG * oldatot titrálószerként használják.

A tanfolyam két részből áll: az első rész elméleti anyagot tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy megismerkedjen az alkalmazott módszer főbb jellemzőivel, a második rész közvetlenül a vizsgált só oxálsav meghatározására szolgál. Tanfolyam készült 36 írott szöveges oldalak, 2 táblázatot, 5 irodalmi forrást tartalmaznak.

A tanfolyam munkája a technikai oxálsav elemzésére irányul. Annak érdekében, hogy meghatározzuk a vizsgált só titerét, normálságát és oxálsavtartalmát, permanganometriás titrálást kell alkalmazni. Ez az eljárás az oxálsav meghatározására redox módszer, és az Állami Gyógyszerkönyv javasolja, hogy a vizsgált só oxálsav meghatározására a legmegfelelőbb módszer. Az oxálsav analitikai kémiai analitikai reagensként széles körben alkalmazható. Szintén oxálsavat használnak az iparban a szövetek festésében. Használható poliészterek előállítására. Az oxálsav gátolja a véralvadást, ezért gyógyászatban tartósítószerként alkalmazzák.

A tanfolyam célja, hogy meghatározza a vizsgált só oxálsav százalékos arányát. Ehhez elő kell készítenünk egy titer kálium-permanganát oldatot, titrálni az oxálsavat és kiszámítani a só savtartalmát.

1 Elméleti rész

Az oxálsav tartalma nem kevesebb, mint 99,5 ^, vízben oldhatatlan

nem több, mint 0,005X, nem illékony maradék, legfeljebb 0,02X? szulfátok nem

több mint 0,002 /, legfeljebb 0,0005Х nehézfém és több vas

Az oxálsav színtelen kristályos

anyag pl pl. 189 ° C-on kristályosodik ki vízből dihidráttal, olvadáspont: 219 ° C.

101 ° C Vízben és alkoholokban oldódik, nehéz feloldódni

A természetes termékekben található sók formájában. széles körben

gyakori a növényvilágban; kicsiben is megtalálható

mennyiségben és élő szervezetekben. Konkrét megszerzési módszer

a nátrium-formiát melegítése, ami a

Az oxálsav specifikus tulajdonságai koncentrált kénsavval és oxidációval bomlanak le:

Az oxálsav könnyen oxidálódik, azaz helyreállító tulajdonságokkal rendelkezik; Ebből a szempontból az oxálsav analitikai kémia, mint analitikai reagens. Az oxálsavat a szövetek festésében is használják. [3] Használható polimerek - poliészterek előállítására. A poliészterek olyan polimerek, amelyek dikarbonsavakból vagy azok anhidridjeiből és többértékű alkoholokból (glikolok és glicerin) származnak.

Az oxálsav késlelteti a véralvadást. Néha hozzáadódik a tartósított vérhez, hogy megakadályozzák a véralvadást. Ezt a vért oxalátnak nevezik. [4]

1.2 Az oxálsav meghatározására szolgáló módszerek

Az oxálsav és vegyületeinek meghatározása természetes és technikai termékekben igen fontos. Az oxálsav meghatározására a következő kémiai módszerek ismertek. Gravimetriás módszerek

 1. Cseppek kalcium - oxalát - CaCaO ^ H ^ O formában, és a mérés. T
  CaCO3 vagy CaO tömegű.
 2. Csapadék lantán-oxalát formájában és súly mérése
  LOS formái
 1. Csapadék torium-oxalát formájában, és TiO2 formájában mérve.
  Titrimetriás módszerek

 1. Lerakódás más szerves savak jelenlétében oxalát formájában
  kalciumot és a kalciumhoz kapcsolódó oxalát meghatározását
  ionok permanganatometriával vagy cerimetriával.
 2. Csapadék kalcium-oxalát vagy lantán formájában, majd ezt követően
  a képződött sók komplexometriai titrálása.
 3. A higany (II) -oxalát lerakódása a higany (II) -nitrát formájaként és az azt követő
  a higany feleslegének (II) meghatározása a szűrletben a standard titrálásával
  ammónium-rodanid oldat.
 4. Közvetlen titrálás standard permanganát oldattal, t
  cérium (IV) -szulfát vagy perklorát, dikromát, mangán (III),
  klór-aminok B vagy T stb.
 5. Az oxálsav titrálása standard lúgos oldattal. T
  fenolftalein jelenléte.
 6. Jodometrikus titrálás a jód felszabadulása alapján. T
  az oxálsav hatása a jodid és a kálium - jodát keverékére. t

a kibocsátott jód ezt követő titrálása standard tioszulfát-oldattal, t

 1. A kálium, a nátrium vagy az ammónium oxidálása vanadátokkal és azt követően
  vissza kell titrálni a felesleges vanadátot standard oldattal
  redukálószer egy megfelelő indikátor jelenlétében.
 2. Az oxálsav és sói nem vizes oldatainak titrálása.
 3. Gáz-lumineszcencia meghatározás oxidáció alapján
  az oxálsav erős oxidálószereket és azt követő
  a kibocsátott szén-dioxid mennyiségének meghatározása. [2]

1.3 Az oxidációs-redukciós módszer (oximetria, oxredimetria, red-ox-módszerek)

1.3.1 Az oximetria módszerének általános jellemzői

Az oximetria módszerei a redox reakciókon alapulnak. Az oxidálószerek titrált oldatai segítségével a redukálószerek mennyiségét kvantitatívan határozzuk meg, és a redukálószerek titrált oldatai segítségével meghatározzuk az oxidálószerek koncentrációját. Az oxidimetria számos módszerre oszlik: permanganatometria, jodometria, kromatometria, bromatometria stb.

Az oxidációs-redukciós reakciók bonyolultabbak, mint az ioncserélő reakciók. A redox-reakciók fő jellemzői a következők.

 1. Sok reakcióban nemcsak az oxidálószereket, hanem a reakciókat is
  egyéb anyagok (például savak és lúgok)
 2. A reakciók gyakran több szakaszban zajlanak, amelyek mindegyike
  különböző árfolyamokkal jár.
 3. Az oxidációs-redukciós reakció sebessége a sebesség alatt van
  ioncserélő reakciók; míg az ionos reakciók folytatódnak
  szinte azonnal, redox-igényel
  többé-kevésbé hosszú idő és különleges feltételek
  gyors folyamatot biztosítanak a végéig.
 4. Talán a reakciók másik iránya ugyanazzal a kezdettel
  anyagok; továbbá a reakció során gyakran keletkeznek anyagok,
  maga a reakció megváltoztatása
  Redox reakciók, amelyek alapján végzik
  a mennyiségi elemzésnek meg kell felelnie az összes követelménynek
  titrálási reakciókra. Ennek érdekében
  a reakció a titrálás alapjául szolgálhat
  megfelelnek számos követelménynek.
 5. A reakciónak bizonyos mértékig kvantitatívan kell történnie
  egyenlet, mellékhatások nélkül. Biztosnak kell lenned
  a hozzáadott reagenst kizárólag a reakcióhoz használjuk
  meghatározza az anyagot.
 6. A reakció végét pontosan fel kell jegyezni úgy, hogy az mennyiség legyen
  A reagens megegyezik az analit mennyiségével. tovább
  a reaktív anyagok alapú számítások egyenértékűsége
  elemzési eredmények.
 7. A reakciót kellő sebességgel kell folytatni
  majdnem visszafordíthatatlan. Pontosan rögzítse az egyenértékűségi pontot
  lassú reakciókkal szinte lehetetlen.

Számos redox reakció jelentkezik elégtelen arányban. Ezért a reakciósebességet gyakran mesterségesen növelik: a reakció hőmérsékletének, koncentrációjának növelésével, az oldat pH-jának megváltoztatásával és katalizátor alkalmazásával. Az anyagok tulajdonságait figyelembe véve minden elemzés során megteremti a feltételeket a kívánt reakciósebesség eléréséhez.

Az oximetria módszereiben használt mutatók eltérőek. Ezek gyakran szerves anyagok, amelyek önmagukban oxidáló vagy redukáló szerek. Az ilyen indikátorok - redox indikátorok - könnyen átjutnak az oxidált formából a redukáló formába, és fordítva, és mindkét forma különböző színű. Ezek a mutatók közé tartoznak a difenil-amin, az oxidált állapotban kék-lila, és a csökkentett állapotban színtelen kék (az oxidált forma zöldes-kék, redukált-színtelen) stb. a titrálás egyik résztvevője. Ilyen indikátor például a keményítő, amely egy kék színű adszorpciós vegyületet képez jóddal.

Bizonyos esetekben indikátor nélküli titrálás lehetséges, ha a titráló színe elég fényes, és a reakció hatására drámaian változik. Példaként említhető a kálium-permanganáttal történő titrálás, amelynek málnaoldata színtelen lesz, ha az MpO 4-et Mp-ben csökkenti. Amikor az összes titrálandó anyag reagál, egy extra csepp kálium-permanganát-oldat színe színezi a titrált oldatot halvány rózsaszín színben.

Az oximetria módszereit széles körben alkalmazzák a klinikai, egészségügyi és higiéniai elemzésekben és a gyógyszerkészítmények elemzésében. A permanganatometria módszere meghatározza a kalcium mennyiségét a vérben. Ezt az eljárást alkalmazzák a víz úgynevezett permanganát oxidálhatóságának meghatározására is, azaz a vízben lévő szerves anyagok oxidációjához szükséges KMnO4 mennyiségének meghatározása. A módszert a hidrogén-peroxid tartalmának meghatározására használják a gyógyszerészeti elemzésben.

A jodometria módszerét a vérben lévő cukor koncentrációjának, a vízben lévő szabad klór és a fehérítő aktív klórjának meghatározására használják. A gyógyszerkészítmények elemzése során ezt a módszert használjuk a szabad jód, a jodidok és a nátrium-tioszulfát mennyiségének meghatározására.

A bromatometriás módszer az arzén vegyületek, a streptocid és más gyógyszerek elemzésére szolgál.

Oxalát, vizelet

Az oxaláturia meghatározásához fontos indikátor az oxalátok (oxálsav sók) meghatározása a vizeletben. Az oxalaturia az oxalát-sók kristályainak a vizelettel történő kiválasztása, és a vizelet savasságának növekedésével és a megfelelő oldható állapotban lévő oxálsav-sókat támogató védőanyagok károsodott vesével történő kiválasztásával jár. Az oxalaturia az urolithiasis egyik leggyakoribb oka.

Az Urolithiasis (ICD) a különböző belső (húgyúti fertőzések, endokrin patológiák, különböző metabolikus rendellenességek, krónikus veseelégtelenség, genetikai tényezők) és / vagy külső (táplálkozási minták, a modern emberi élet jellemzői, gyógyszeres kezelés) által okozott anyagcsere-betegség. a) tényezők. Ez az egyik leggyakoribb urológiai betegség, amely a lakosság legalább 3% -ában fordul elő, és gyakran örökletes.

Az oxalaturia évekig tünetmentes lehet, ugyanakkor a folyamat előrehaladtával a só kis kristályai nagy oxalátkövekké egyesülhetnek, amelyek nem csak a vesebetegek okai lehetnek, hanem akár az ureter elzáródásához is vezethetnek. A vesekő kialakulását, beleértve az oxalaturia-t, könnyebb megakadályozni, mint gyógyítani. Ebben a tekintetben a vesék és a vizeletrendszer patológiájával rendelkező betegeknek rendszeresen kell elvégezniük a vizeletvizsgálatot, a vesék állapotát és a terápia megfelelőségét. Egészséges emberek esetében ezt a vizsgálatot évente 1-2 alkalommal ajánlják megelőző célokra.

Ez az elemzés lehetővé teszi az oxalát (oxálsav só) tartalmának becslését egyetlen vizeletadagban. Az elemzés segít az oxalaturia azonosításában.

módszer

A klinikai laboratóriumokban általában a redox-titrálás módszerét alkalmazzuk az oxalátok savas közegben történő redukcióján, kálium-permanganát oldattal oxidálószerként.

Referenciaértékek - Normál
(Oxalate, vizelet)

A mutatók referenciaértékeire, valamint az elemzésben szereplő mutatók összetételére vonatkozó információk a laboratóriumtól függően kissé eltérhetnek!

Férfiak 0,08-0,49 mmol / l

Nők (köztük terhes) 0,04-0,32 mmol / l

Oxálsav analízis

Növekszik a diszmetabolikus rendellenességekben szenvedő gyermekek száma, amelyek hozzájárulhatnak a tubulointerstitialis vesekárosodás kialakulásához, a mikrolitok kialakulásához és az urolithiasis kialakulásához, miközben a húgyúti fertőzések kialakulásának alapját képezik, amelyek hajlamosak a krónikus és ismétlődő kurzusra, ami végül károsodott vesefunkcióhoz vezet [ 19]. Ugyanakkor a vizeletrendszeri fertőzés bekapcsolódása a metabolikus betegségekben szenvedő betegekbe a kőképződés oka [7].

A szakirodalomban kevés az információ az oxaluria előfordulásáról. Általánosságban elmondható, hogy 2010-ben Tyumen ipari városban a kristálytan előfordulása 157 volt: 1000 gyermek, a régióban pedig a cementipar (Volsk) - 290: 1000 gyermekpopuláció [21, 13]. A leggyakoribb típusú kristályok az oxalát, urát és kevertek [14]. Az oxalátkristályúra aránya 75,0-80,0%, urát - 7,0-10%, kevert - 5,0-7,0%, cisztin - 3,0% [14]. Volszk városában a kristályúra szerkezetében az oxaluria gyermekeknél 53,2%, uraturia - 15,4%, foszfaturia - 19,2%, vegyes kristályúra - 12,2% [13]. Az oxál (etándio) sav metabolizmusának megsértése a leggyakoribb gyermekgyógyászati ​​gyakorlatban, ami oxalát kristálytúrát eredményez.

Az oxalátkristályúra elsődleges és másodlagos lehet. A primer hyperoxaluria egy viszonylag ritka patológia. Ezek az autoszomális recesszív betegségek, amelyek génmutációkon alapulnak (AGXT, GRHPR, DHDPSL), ami az oxalátok és az oldhatatlan kalcium sók fokozott képződéséhez és kiválasztásához vezet, ami viszont a nefrocalcinosis korai fejlődéséhez vezet. A betegség megnyilvánulása egyaránt lehet korai életkorban (csecsemő formában) és ifjúságban (késői megnyilvánulási forma). A primer hiperoxaluriára jellemző a parenchymás oxalosis kialakulása és a terminális veseelégtelenség korai kialakulása az esetek 80,0% -ában 3 éves korig. [20] Az endogén foszfolipázok fokozott aktivitása elősegíti a vese ischaemiát, a fehérje és a lipid peroxidáció aktiválódását [17].

Az oxálsav metabolizmusának másodlagos rendellenességei az exogén miatt jelentkeznek (az oxáltermékek túlzott bevitele, a gyenge ivási rendszer, a magnéziumhiány, a B-vitamin)2 és B6 a gyomor-bél traktus betegségei) és endogén okok (örökletes hajlam, szöveti dysambriogenezis, aminosav-anyagcsere zavara, citomembránok instabilitása) [3, 5].

Hazánkban az örökletes hajlamot az alkotmány anomáliájának tekintik. Vissza a 20. század elején, MS Maslov először írta le az alkotmány anomáliáit - a gyerekek „diathesisét”. Később az MS munkáiban. Ignatova és Yu.E. Veltischeva leírta a vizelet savas és oxalát-diathesisét [10]. Az oxalát-diathesis előfordulása a gyermekpopulációban 160: 1000. A vizelet szindróma és a veseelégtelenség hiányában az oxaluria jelenléte jellemzi [8].

A tudósok megvitatják a kristályuria kapcsolatát a differenciálatlan kötőszöveti diszpláziával. Az oxaluria az oxálsav fokozott kiválasztódásának a megnyilvánulása, amely viszont számos vegyület végtermékét jelenti: glicin, szerin, hidroxiprolin [11].

A hyperoxaluria első megnyilvánulása a gyermekeknél az oxalátok megjelenése formájában a vizeletben már az első életévben lehet. Számos szerző tanulmánya szerint megállapították, hogy a hyperoxaluria csúcsát 3-5 és 7-10 éves kor között rögzítik, a legintenzívebb növekedési periódusokban, a nem kielégítő alkoholfogyasztási séma hátterében, meleg éghajlatban és az oxalogén termékek és a C-vitamin fokozott fogyasztásában [12, 16].

Naponta 80-1200 mg oxálsav sókat, amelyek a szérumban exogén és endogén eredetűek, étkezéssel lépnek be a testbe. Az exogén oxálsav az emésztőrendszerből történő felszívódás eredményeként jelenik meg (30,0%), az endogén az aszkorbinsav és a glioxilsavak metabolizmusának végterméke. Az oxalát feleslegét elsősorban a vesék választják ki, részben az emésztőrendszeren keresztül. Az oxálsav jól tanulmányozott - ez a legegyszerűbb, de inkább erős dikarbonsav. Az oldatban az oxálsav anion C-ba disszociál204 és két proton. Az anion C csatlakozásakor204 egy rosszul oldódó só - kalcium-oxalát (monohidrát és dihidrát) kémiai kötésben van a kalcium kationnal. A kalcium-oxalát-monohidrát - a COM egy kompakt barna vagy fekete anyag, amely főként a vizeletben magas oxálsav-koncentrációval képződik. Ismeretes, hogy a kalcium-oxalát COM legtermodinamikailag stabil formája a vesekövek fő magja. A vizeletben a kalcium-oxalát megnövekedett szintje kalcium-oxalát-dihidrát - COD-képződéshez vezet, amelynek alacsonyabb a képessége, hogy a vizeletben nagy kristályokat képez, és erős ragasztókötéseket hoz létre az urothelia sejtekkel. A kalcium-oxalát-kristályok különböző formáinak lerakódása a Ca 2+ -koncentrációk manipulálásával a környezetben azt mutatta, hogy a kalcium-oxalát-monohidrát kicsapódása akkor következik be, ha a Ca 2+ -tartalma 2 mmol / l, és a kalcium-oxalát-dihidrát 7 mmol / L [9].

A mikrobiális gyulladásos folyamatban (pyelonefritisz) az oxálsav kölcsönhatásba lép a kalciumionokkal, így oldhatatlan kalcium-oxalát sókat képez, amelyek a fehérje mátrixon lerakódnak, mikrolitokat képezve [2, 23].

Az oxálsav metabolizmusában bekövetkezett változásokat a belek gyulladásos folyamataiban, a mozgékonyság és a vérellátás rendellenességében, a dysbacteriosisban, az enzimhiányban, a celiakiában észlelték. A kristályképződés és a veseelégtelenség kombinált patológiájával a kristályképződés és a nefrolitiasis kockázata a vizelet csökkent kristálygátló hatásának, a megnövekedett Ca 2+ ionizációnak és a csökkentett Mg 2+ ionizációnak köszönhető, ami csökkenti a sók oldhatóságát és hozzájárul a kristályosodási folyamathoz [18].

Az oxalát képződése összefüggésben lehet a bél aerob mikroflórájának aktivitásával. A bél mikroflóra elősegíti a poliszacharidok lebomlását hexózok képződésével, amelyek oxálsavvá oxidálódnak, és kalciumionokkal való kölcsönhatás során oldhatatlan kalcium-oxalát csapadékot képeznek a vizeletben. A vizelet kiáramlásának megsértése hozzájárul a mikrolit az urotheliumhoz való kötődéséhez, ha a mopolopoliszacharidok koncentrációja megnövekszik [4]. Az oxálsav-anyagcsere zavarában fontos szerepet játszik az Oxalobacter formigenes baktérium telepek számának csökkenése a gyomor-bél traktusban, amely mintegy 50,0% -os exogén oxalátot hasít, így szabályozza a plazma szintjét. Az Oxalobacter formigenes hiánya a bélben vagy azok csökkenése hozzájárul az oxalát felszívódáshoz való hozzáférhetőségének növeléséhez és a vérben és a vizeletben való koncentrációjának növeléséhez [24].

Az elmúlt években a nanobaktériumok fontosságát az oxalát-mikrolitok képződésének egyik etiológiai tényezőjeként vizsgálták. N. Miftsioplu et al. (2008), a nanobaktériumok (80-120 nm) képesek a felületükön komplexeket képezni, amelyek a kalcium-oxalát növekedésének és aggregációjának magját képezik.

Összefoglalva megjegyezzük, hogy a nefrológiai patológia struktúrájában a kristályuria fajsúlya meghaladja a 60% -ot. A leggyakoribb az oxalát-kristályúra, amely 75,0-80,0% -ot tesz ki. A vizeletrendszeri betegségek között a mikrobiális gyulladásos elváltozások uralkodnak, amelyek átlagos éves növekedési üteme Oroszországban 6,1% [22]. Ugyanakkor a pyelonephritis részesedése 26,3% -ról 44,1% -ra esik. Nem elegendő a klinika jellemzőinek vizsgálata és a pyelonephritis kezelése, amely a gyermekek metabolikus oxálsavjának hátterében jelentkezik. Az ebben a témakörben rendelkezésre álló publikációkban a szerzők rámutatnak a pyelonephritis relapszusra való hajlamára, a tubulo-interstitialis készülék folyamatában való részvételre, a krónikus vesebetegség korai kialakulásának fokozott kockázatára. Tekintettel arra, hogy az elsődleges oxalátkristályúra ritka, és a másodlagos egy multifaktorális betegség, az oxálsav metabolikus zavarok okainak ismerete segíthet csökkenteni a krónikus vesebetegség kialakulásának kockázatát.

bírálók:

Repetskaya M.N., MD, professzor, vezető. Az Állami Költségvetési Oktatási Intézet Gyógyászati ​​Karának Gyermekbetegségei Tanszéke, ak. EA Wagner ”az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma, Perm;

Akatova A. A., MD, Permi Állami Humanitárius-Pedagógiai Egyetem Adaptív és Terápiás Testnevelés Tanszékének professzora.

Gyógyszerkönyv 21

Kémia és kémiai technológia

Oxálsav analízis

A permanganometriában a redukálószerek - Re (I) sók, oxálsav és néhány más oldatot is használják az oxidálószerek meghatározására a hátsó titrálási módszerrel. A (II) általános képletű vegyületek lassan oxidálódnak a levegőben, különösen semleges oldatban. A savasodás lelassítja az oxidációs folyamatot, de általában ajánlott ellenőrizni annak titerét a Pe (II) oldat alkalmazása előtt. Az oldatban lévő oxalátok és oxálsav lassan bomlik [p.273]

Hasonló technikát alkalmaznak az antranilsavval. A szétválasztást követően a fém-antranilátot sósavban oldjuk, és feleslegben bróm-bromid-oldatot adunk, amelyet ezután jódometriás módszerrel titrálunk. Így határozzuk meg a cinket, a kobaltot, a rézet és más elemeket. A szerves vegyületek analízisében a bromatometriás eljárást is alkalmazzák. A tiokarbamid, a tioéterek, az oxálsav és más vegyületek közvetlenül titrálhatók bromáttal. A szerves anyagok analízisében még szélesebb körben alkalmazzák a bróm-bromid oldatot, amellyel számos szerves vegyület brómozása történik. Például a fenol-brómozás a rendszer szerint történik [299]

A módszer lényege. A ritkaföldfém elemeket az alumíniumból és a cinkből elválasztjuk az ötvözet lúgban, rézből, nikkelből és kadmiumból történő kioldásával - bóráttal ammónium-klorid jelenlétében történő kicsapással. A kapott hidroxidokat sósavban oldjuk, és az oldat elpárologtatásával megfelelő oldat létrehozásával a ritkaföldfémeket oxálsavval kicsapjuk. Az elemzést a súly módszerrel fejezzük be, a módszer akkor ajánlott, ha a tartalom [c.143]


A salakok és egyéb anyagok elemzése során néha csak a kalciumtartalomra vonatkozó adatokat kell beszerezni. Eközben a szokásos elválasztási módszerrel először alumíniumot és vas-hidroxidokat kell kicsapni. Ezekben az esetekben a tartarát-sókat alumínium és vas kötésére is használják, a borkősavok kis feleslegének jelenléte nem befolyásolja a kalcium mennyiségi kicsapódását (elegendő feleslegben lévő oxálsavval). [C.107]

Analitikai anyag előállítása során az interferáló komponensek szétválasztására vagy kötésére különféle típusú reakciókat széles körben alkalmazunk minden módszerben. Azonban a meghatározás végső fázisa a legtöbb esetben az ilyen típusú reakciókhoz kapcsolódik. A reakciótól függően az egyik vagy másik komponens meghatározásának módja a megfelelő térfogat-analitikai módszerek csoportjába tartozik. Például a szilikátokban lévő kalciumot a következő módon határozhatjuk meg. Az alumínium és a vas kötődése céljából a szilikát bomlás után citromsavat adunk az oldathoz (komplexképző reakció), majd a kalciumot ammónium-oxaláttal kicsapjuk (kicsapás), és a mosott kalcium-oxalát csapadékot savban oldjuk és a felszabadult oxálsavat egy szerves ember titrálja (oxidálja). Annak ellenére, hogy az elemzés során különböző típusú reakciókat alkalmaztak, a kalcium meghatározására leírt módszer az oxidációs és redukciós módszerek csoportjába tartozik. [C.272]

Az oxálsav könnyen oxidálódik, hogy szén-dioxidot és vizet képezzen. Ez azon alapul, hogy redukálószerként alkalmazzuk, különösen kvantitatív analízissel a permanganát oldatok titerének meghatározására [c.178]

Más szóval, 0,1 "N permanganát oldatot készítünk. A szóban forgó reakcióval kapcsolatban nagyobb mennyiségű kristályos KMpO gramm molekulát kell venni, mivel a valóságban kisebb mennyiségű (/ 5 gramm molekula) normális volt. Ezt a megoldást kisebb számban fejezzük ki, következésképpen az elemzés eredményeinek kiszámításakor az oxálsavval történő telepítés során talált KMPO-oldat normális értékét szorozni kell egy együtthatóval.


A köztes csoportot pszeudo-egyensúlyi szintézisek alkotják, amelyeket olyan körülmények között hajtanak végre, amikor kémiai gátlásuk miatt számos kémiai transzformáció tilos, és a mások útvonala teljesen meghatározható termodinamikai megfontolásokkal. Tehát az oxalát-komplexek részvételével végzett rendszer tanulmányozása során emlékeznünk kell arra, hogy az oxálsav 25 ° C-on már instabil a vízbe, CO-ba és CO-ba történő bomlása tekintetében. (D (3 ° = -76,6 kJ / mol), ezért a termodinamikai elemzés sok esetben a komplexek teljes megsemmisülését jelzi a CO és CO2 képződésével, de ha a hőmérséklet nem elég magas ahhoz, hogy a C-C kötés megszakadjon észrevehető sebességgel, az elemzés elvégzése során el kell hagyni az egyetlen szénatomot tartalmazó termék figyelmen kívül hagyását. [c.396]

A tantál lingerek az oszlopon és ugyanakkor kvantitatívan elkülönülnek a niobiumtól. Tantál-kioldást végzünk egy 7% -os oxálsav-oldattal 95 ° C-on. Az anyagok analízisre való előkészítése és elválasztása nagyon munkaigényes és időigényes, ezért itt nem ismertetjük. [C.317]

Számos reakcióban a katalizátorok a reakciótermékek vagy a kezdeti reagensek (autokatalízis). Tehát az autokatalízis a réz nitrogénsavban való oldódási folyamatában történik. Ebben az esetben a katalizátort a nitrogén-oxid reakciójának eredményeként alakítjuk ki. Az autokatalízis másik példája a kálium-permanganát szulfát közegben való kölcsönhatásának reakciója oxálsavval vagy sóival. A kapott mangánionok Mn + a reakció eredményeként katalizálják a reakciót. Ezt a reakciót széles körben alkalmazzák kvalitatív és kvantitatív elemzések során. [C.120]

Átlagosan a 10 ° C-os hőmérsékletnövekedés körülbelül 2–3-szorosára növeli az oldatban a reakciók sebességét. Ezt a technikát gyakran használják az elemzéshez. Így az oxálsav és a permanganát közötti reakció hideg oldatokban nagyon alacsony sebességgel megy végbe, de a 80-90 ° C-ra történő melegítés jelentősen felgyorsítja a reakciót. Fémek vagy sóik oldódása sokkal gyorsabb, ha melegszik. A rosszul oldódó vegyületek kicsapásakor az oldat melegítése növeli az ionok mozgási sebességét az oldatban, és a kristályosítási központok gyors növekedéséhez és következésképpen durva kristályos csapadék képződéséhez vezet. Kinetikus és katalitikus analitikai módszereknél gyakran szükséges a reakció lassulása vagy leállítása egy bizonyos időpontban - a hűtés az oldat egyik módja az ilyen lassulásnak. [C.443]

1 - 20 ml vizsgálati vizet öntünk egy kúpos lombikba, attól függően, hogy a benne oldott anyagok, desztillált víz koncentrációja 100 ml 25 ml kénsav 25% -os oldatának általános oldatához tartozik. A megoldás a tűzhelyen forralva van. Ezután adjunk hozzá a bürettából 10 ml 0,01 n. kálium-permanganát-oldatot és pontosan 10 percig forraljuk az első gőzbuborék megjelenése óta. Forralás után a folyadéknak piros színűnek kell lennie, ami garantálja a szükséges felesleges oxidálószert. A szín eltűnése esetén a meghatározást meg kell ismételni, kisebb mennyiségű vizet kell venni az elemzéshez. A forró folyadékba 10 ml 0,01 n-es bürettából öntjük. oxálsav oldat, míg az oldat színtelen lesz. Az oxálsav feleslegét 0,01 n-re titráljuk. kálium-permanganát oldatát a rózsaszín színig. [C.332]

A talaj elemzése során 0,2 N-os oxálsav-oldattal kivonatot készítünk, majd az extraktumot bepároljuk, és a maradékot kalcináljuk, a kalcinált maradék vas-, alumínium-, magnézium- és alkálifém-karbonátokat tartalmaz.

Azokban az esetekben, amikor a Ti vagy Zr eltávolítása szükséges, az elemzés végén a tórium oxálsavval történő kicsapódásának további szakaszát vezetjük be [1467]. A jód- és oxalát-módszer ilyen kombinációjával a tórium elválasztható a kationok többségétől. [C.37]

A mennyiségi analízis során tapasztalt csapadék szinte mindig savas oldatokból származik. A kicsapók gyakran gyenge savak anionjai, amelyek koncentrációja az oldat pH-jának megváltoztatásával szabályozható. Így például, ha az oxálsavat a savanyított kalcium-só oldatba juttatjuk, akkor nem csapódik ki a csapadék, mivel a savas oldatban lévő oxalát-C2 4 -ion koncentrációja nem elegendő a kalcium-oxalát PR-jének eléréséhez. Ha ammóniát adunk ehhez az oldathoz, a savasság csökken és a CrO ionok koncentrációja növekszik [c.147]

Phlogiston-elméleti idő. A XVIII. Században. Sokat tettek a gázok tanulmányozása terén. G. Cavendish (aki megmutatta, hogy a víz összetett anyag), J. Priestley, C. Scheele, J. Black, körülbelül ugyanabban az időben a gázelemzés alkotói voltak. Nevük az oxigén és a hidrogén felfedezéséhez, valamint sok más felfedezéshez kapcsolódik. Például K. Scheele svéd tudós oxálsavat kapott, amelyet ő maga először kalcium reagensként javasolt. A 18. század egyik vezető elemzője [15] volt

Az ammóniából kivált csapadékot sósavban oldjuk, szárazra pároljuk, és a maradékot 2 ml sósavban (1 1) feloldjuk, majd 50 ml tóriumvizet és vörös föld elemeket csapunk ki oxálsavval. Az oldhatatlan oxalátok elemzését a ch. XI. Szekta. III (B-től D-ig). [C.358]

Koltsova E. M. Az oldatokból és a gázfázisból származó tömegkristályosítás rendszerelemzése (például oxálsav) Szerző. Dis. cand. tehn. Sciences. M. MKhTI őket. DI Mendeleev, 1978. 16 p. [C.147]

Néhány oxidációs folyamat esetében a kvantitatív elemzésben pozitív és negatív szerepet játszik a redukció. Egyrészt a reakció lassú lefolyása nehezíti a titrálást. Tehát az oxálsav viszonylag lassan kölcsönhatásba lép a permanganát fűtéssel és a katalizátorok - a kétértékű mangán napja - felgyorsítják a reakciót, és a titrálás lehetővé válik. A formaldehid és a jód közvetlen titrálása nem lehetséges, mivel a reakció [c.373]

Először tanulmányozza az irodalmat, és pontos munkatervet készít. Ezután elkészítenie és tesztelnie kell a szükséges reagenseket. Mint tudják, a sikeres munkához jó eszközre van szükség, ez az elv nagyban igaz a mennyiségi elemzésre. Fontos lépés a reagensek azonosítása és tisztaságának ellenőrzése. Az azonosítás arra a kérdésre ad választ, hogy a megvásárolt készítmény, például az oxálsav, valójában C2H2O4, és nem C. H204-H20 vagy nátrium-oxlatte. A reagens tisztaságának meghatározása segít megállapítani, hogy a készítményben milyen szennyeződéseket tartalmaz. Ezeknek a teszteknek meg kell ismernie az egyes kémiai diákokat. Elmagyarázza, hogy túl sok időt vesz igénybe, amit a gyakorlat elvet. Ezt bizonyítja a sikertelen elemzések, az elrontott reagensek vagy a nem megfelelően alkalmazott reagensek által okozott robbanások. [C.98]

IV), a vanádium (IV) sóinak egy része, amely savas környezetben létezik. Írjuk fel az egyenletet a nátrium-metavanadát oxálsavval történő redukálására savas közegben, figyelembe véve, hogy a H2C2O4 szén-dioxiddá alakul. Ez a reakció a volumetrikus kvantitatív elemzés egyik módszerének alapja - vanadatometrin. [C.210]

A Permanganatometriát leggyakrabban vas (II), vas (III) (redukció után), mangán (I), kalcium (oxalát formájában), réz (I), ón (And), titán (III), vanádium (és III), molibdén (III), króm (III) (közvetve, nitrogén, rodanid, hexacianoferroát-hidrogén-peroxid és peroxodiszulfát (közvetetten) redukálása.) A szerves anyagok közül az oxálsav és az oxalát, közvetve hidroxil-amin NH2OH, leggyakrabban meghatározható [c 0,400]

Előnyösen 30-35% -os kálium-hidroxid-oldatot kell adni, bár az abszorpciós kapacitása alacsonyabb, mint a marónátron. A reakció eredményeként kapott K2CO3 a nátrium-karbonáttal és a nátrium-hidrogén-karbonáttal összehasonlítva jobb oldhatóságot mutat a lúgos lúgokban, amely az oldatból kiemelkedik az elnyelő csövek eltömődésével. Ezen túlmenően a lúgos kálium kevésbé elpusztítja az üveget. A bárium-hidroxid-oldatot az 1% -nál nem nagyobb Oj-tartalmú gázok elemzésére használják. Ebben az esetben a vizsgált gáz mért térfogatát átvisszük a titrált bárium-hidroxid-oldat egy bizonyos térfogatára, és a felesleges bárium-hidroxidot oxálsavval titán-fenál-palein jelenlétében titráljuk. A következő reakciók meghatározása során folytassa [28. o.]

C), amelyet dehidratálnak a víz tetrakloriddal végzett azeotróp desztillálásával. A több dikarbonsav többi tagjával ellentétben az oxálsav permanganáttal kvantitatívan oxidálódik, és ezért volumetrikus analízisben használatos standard anyagként. Melegítéskor az oxálsav részben szén-monoxid, szén-dioxid és víz, részben hangyasav és szén-dioxid bomlik. A kénsav hatására a bomlás alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe, látszólag az oxálsav először hangyasavvá karboxileződik, amely ezt követően dehidratálódik a CO képződéséhez. [C.63]

Ez a módszer alkalmas Dravert és Kupffer (1960), Dravert, Felgenhauer és Kupfer (1960) szerint az alacsonyabb monatómiai és diatóma alkoholok közvetlen kvantitatív elemzésére vizes oldatokban, valamint kifejezetten az alkoholnak a vérben való közvetlen kvantitatív meghatározására és a metil-alkohol tartalmára. borok és vodka. Az alkoholokat nitrogénsav-észterek formájában analizáljuk. Az alkoholok alkil-nitritekké történő átalakítása a borkősavval savanyított alkoholok vizes oldatának fecskendővel való befecskendezésével történik a kromatográfiás oszlop előtt elhelyezett reakciócsőbe, amely szilárd hordozót és nátrium-nitritet tartalmaz. Ugyanez a reakció azonban akkor is előfordulhat, ha alkoholok vizes oldatát nátrium-nitrittel keverjük és a reaktort borkősavval vagy oxálsavval rendelkező szilárd hordozóval töltjük. Az elválasztóoszlop előtt lévő második reakcióoszlopban, amely kalcium-hidridet tartalmaz, a reakció a mintában lévő vízzel vagy az észterezés során képződött vízzel történik, hidrogén képződésével. [C.273]

A reakciót 0,2 g ezüst-szulfáttal gyorsítjuk katalizátorként. Fűtés közben a szulfátoldat elemzése. 0,5 g perszulfátot oldunk 50 ml 0,1 n-es oldattal. az oxálsav a TRop-ban 0,2 e ezüst-szulfátot és 20 ml 25% -os tejsavat adunk hozzá, és 15-20 percig melegítjük. Ezután 1000 ml 40 ° C-ra melegített vizet injektálunk. és az oxálsav feleslegét 0,1 n-vel tápláljuk. permanganát oldat, [p.459]

Malonsav vagy oxálsav jelenlétében a titán oxikinolinát formájában kvantitatívan kicsapódik, és ez lehetővé teszi a titán elválasztását alumíniumból [51, 128, 417]. Lehetőség van az A1, Rei T, előzetesen elválasztó vas erősen ecetsavoldatból történő elosztására tintárium jelenlétében, majd a titán kicsapása a malonsav (il-oxálsav) hozzáadása után. Az alumínium-oxikinolátot ammónia hozzáadása után a szűrletben kicsaphatjuk. A P1 és Fe keverékek, valamint az A1, Fe és T1 keverékeinek elemzését a Berg monogramban adjuk meg [51]. Az alumínium meghatározását az ilyen keverékekben szintén figyelembe veszik a [120, 121, 638, 995]. [C.37]

Az analitikai reagensek hagyományosan szervetlenek és szervesak voltak (barnító dió vagy ibolya kivonatai, oxálsav). A XE. Század második felében. növekszik az elemzéshez használt szerves vegyületek száma. A nitritionra vonatkozó Griess reagenst javasolták (1879) (az a-naftil-amin és a szulfanilsav keveréke vörös színű, nitrittal). M. A. Ilinsky (1885) 1-nitrozo-2-naftolt használt kobalt reagensként. Nagyon fontos volt L. A. Chugaev munkája, aki dimetilglioximot használt a nikkel felderítésére és meghatározására. [C.18]

A monazit torium és p. h. e. először oxálsavval választják el egymástól, és így felszabadulnak a foszforsavtól és a cirkóniumtól. A mosott oxalátokat kálium-hidroxiddal hidroxidokká alakítjuk, amelyek lúgos mosás után híg HNO3-ban (15) oldódnak, és a kapott oldatot szárazra pároljuk, hogy teljesen eltávolítsuk a HNO3-at. A tórium m-nitro-benzoesavval történő kicsapása előtt a cériumot kén-dioxiddal redukáljuk, hogy megakadályozzuk, hogy a tórium a kopiumba kerüljön. Annak ellenére, hogy meglehetősen hosszú a futási idő, a módszer kiváló eredményeket ad [1232, 1436], és a tórium ásványi anyagokban való meghatározására szolgál [282, 889]. [C.44]

Nézze meg az oldalakat, ahol az oxálsav fogalmát említik, elemzés: [p.496] [c.161] [266. o.] [159. o.] [133. o.] [C.11] [c.62] [87. o.] [c.88] [56. o.] [c.117] Az Analitikai Kémia Tanfolyam 2 (1964) - [p.136]

Az analitikai kémia tanfolyama, 3. kiadás, 2. könyv (1968) - [c.162]

Az oxálsav cseréjének jellemzői az enterális emésztés és a gyermekek felszívódásának zavaraiban

V. A. Melnik, A. I. Melnik

Állami Orvostudományi Egyetem. M. Gorky,
Donetsk (Ukrajna)

Az utóbbi években számos munkában kimutatták, hogy a bélbetegségek elég hosszú ideig hozzájárulnak az oxalátok cseréjének lebontásához, entero-oxalurikus szindróma és vesekövek kialakulásához vezetnek. Kezdetben úgy vélték, hogy a veseelégtelenség a vékonybél reszekcióján átesett egyénekben állandó állapotban alakul ki [7]. Később kiderült, hogy az oxalát nefropátia nemcsak a vékonybél eltávolítása után, hanem más betegségeiben is előfordul [6,8,10-12].

A vizsgálat során a vékonybél gyulladásos betegségeiben szenvedő 875 beteg [28] a betegek 7,2% -ánál megállapította a nefrolitiasis jelenlétét, míg az Egyesült Államokban a kórházi betegeknél a vesekő átlagos gyakorisága nem haladja meg az 1% -ot. A legkorábbi megfigyelések, amelyekben először az emésztőrendszer patológiája és az oxalát-anyagcsere zavarai közötti kapcsolatra hívták fel a figyelmet, 1950-re vonatkoznak, amikor Loeper [30] megpróbálta feltárni a szenvedés lényegét, ami arra utal, hogy a rossz minőségű élelmiszerek erjedése hozzájárul a bél lumen feleslegének felhalmozódásához. kalcium-oxalát, és hasmenés és oxalát kristályos. Tehát a Loeper feltételezése szerint az oka és hatása megfordult, mivel a széklet rendellenességét az oxálsavnak az emésztőrendszerből történő eltávolításának szükségessége magyarázza.

A nephrolithiasis kialakulását a leggyakoribb a krónikus hasmenés és a víz és a bikarbonát széklet tömegének csökkenése miatt a diurézis csökkenése. Ezek a minták tisztességesek voltak az urát képződésére, de nem az oxalát kövekre, amelyeket főként krónikus hasmenéses betegekben találtak [9]. 1967-ben Smith munkacsoportja [30] először azt javasolta, hogy a sebészi beavatkozáson átesett felnőtteknél különleges típusú hyperoxaluria alakuljon ki - a TK reszekciója. Az üzenet által okozott probléma iránti érdeklődés felgyorsította a tudományos kutatást más kutatóközpontokban, aminek következtében a hiperoxaluria és a TC rezekció közötti etiológiai kapcsolat vitathatatlanná vált. Azt is megállapították, hogy a TC egy részének eltávolítása átkapcsolja a kalcium-oxalát bél eltávolításának mechanizmusát a húgyutakra. A vese csőszerű berendezésében a megnövekedett oxalát-kvóta túltelített oldatot képez, és az azt követő oxalát-kristályos és nefrocalcinosis kristályosodásához vezet.

A különböző gasztroenterológiai betegségekkel küzdő betegek egy csoportját vizsgálva, de egyidejűleg nefrolitiasis nélkül [31], a szerzők 7 bélrendszeri betegségben szenvedő beteg közül 2-ben hiperoxaluria jeleit és 15 bélbetegségben szenvedő 6 beteg közül találtak.

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a bél rezekció egyik szövődménye a cholereous hasmenés, különösen, ha az ileumot eltávolították, megpróbálták korrigálni az epe és zsírsavak és a kalcium-oxalát által okozott kiválasztási zavarokat különböző típusú enterális szorbensek, különösen a kolesztiramin alkalmazásával. Ugyanakkor azt várták, hogy a hasmenés megszüntetése és a folyadékveszteség korlátozása a bélen keresztül növeli a diurézist, csökkenti az oxalát sók koncentrációját a vesék tubulusaiban, és felgyorsítja az utóbbiak eltávolítását a testből [20].

Valóban, a kolesztiramin rendszeres adagolása csökkentette a hasmenés megnyilvánulásait, a betegek többségében a vizeletben az oxalát-tartalom szignifikáns csökkenése következett be, és gátolta a vese litogenezist. A taurin és az élelmiszerben lévő oxálsav tartalmának korlátozása hasonló hatással volt [25].

A modern fogalmak szerint a szervezetben lévő oxálsav tartalékok három forrásból állnak: élelmiszer, aszkorbinsav (exogén) [6] és aminosav metabolizmus, glicin és szerin (endogén). Az oxalátok cseréjét a glioxilát-glicin-etanolamin ciklusban [1] hajtják végre, amelyben az oxálsav és sói végtermékek, amelyek egyensúlyát a vesék és a belek feleslegének eltávolításával tartják fenn.

Egy egészséges emberben az oxálsav-medencét elsősorban a glicin metabolizmusa okozza (körülbelül 50%), az oxalátok felszívódását az élelmiszerből (30-40%), a többi (10-20%) aszkorbinsavból képződik. Ebben a tekintetben a glicint, a szerint és az aszkorbinsavat az oxalátok és a zöldségek, gyümölcsök, gyümölcslevek prekurzorainak tekintik. Élelmiszerekkel 0,1-1,0 g oxalátot adagolunk naponta az emésztőrendszerbe, amelynek legfeljebb 2,3-4,5% -a felszívódik a vérbe.

Az oxalát kiválasztást főként a vesék és részben az emésztőrendszeren keresztül végzik [21,22]. Az oxalátok szervezetből történő kiválasztódásának mértéke az életkortól, a táplálkozás jellegétől, az emésztőrendszeri emésztési és reszorpciós folyamatok állapotától, a szervezet vitaminokkal, elsősorban a piridoxinnal, valamint a közbenső metabolizmus enzimek aktivitásától függ.

A vizeletben lévő oxálsav napi 3–14 éves gyermekeknél történő kiválasztását a kutatók megállapították, hogy a nem-oxalát étrendben az index 0,3-11,5 mg / nap (átlagosan 2,9 mg / nap), míg a szokásos kórházi ételekkel ellátott gyermekeknél 0,29-17,5 mg / nap (átlagosan 5,0 mg / nap). Ebből következik, hogy legalább az egészséges gyermekeknél az oxalaturia szintje csökkenthető a megfelelő étrend felírásával [16,32].

Az oxálsav szerepe a szervezetben nagyon jelentős, mivel a vegyületek biológiai membránok részét képezik és felelősek a stabilitásért. A sejtmembránok instabilitásának szindrómái mindig hyperoxaluria esetén fordulnak elő. Az emésztőrendszerben, főleg a disztális ileumban, az epesavak reszorpcióját az oxalátok kiválasztásáért cserébe [2,19,26,27] végezzük. A reszelt ileummal rendelkező betegeknél az epesavak felszívódása, mivel az abszorpciós felület csökken. Az epesavak feleslege reagál glicinnel, és egy glicin konjugátumot képez epesavval [14]. Az utóbbit változatlanul újra be lehet szívni a vérbe, és végül oxálsavvá alakítani. Egy másik lehetőség, hogy a mikroflóra hatására a béllumenben a glicin dekonjugálódik és dezaminálódik [13], majd glikoxiláttá oxidálódik [17]. A vérbe történő felszívódás után az utóbbi májban oxálsavvá válik [29].

Ennek ellenére a bemutatott patomechanizmus leginkább vonzó az etanol-amin, a glioxilát és az oxálsav tartalmának növekedésében a vérplazmában és a hyperoxaluria TC betegségekben [22,23]. Megerősítést kapott a radiokarbon jelzéssel ellátott C14 glicinnel készült papírokban. A kilégzett levegőben a címkézett glicin orális adagolása esetén a radioaktivitás a CO2 miatt következik be. Ha ezzel egyidejűleg a glicin és annak származékai bélből történő felszívódását gátló kolesztiraminot adtunk be, a kilégzett levegőben és a vizelet-oxalátban lévő radiokarbon vegyületek nem jelennek meg.

A glicin ciklus és a származékai enterogén hiperoxaluria okainak egy másik megsértésének mechanizmusát javasolta M. H. Briggs és mások. [6]. Adataik szerint a vérben a glioxilát-ellátás növekedéséről beszélhetünk, majd metabolizálódik a májban lévő oxálsavra. Ennek a variánsnak számos hasonló tulajdonsága van az oxálsav metabolizmusának csökkenésével az elsődleges oxalosisban.

A. J. Chaplin [7] az oxálsav-metabolikus zavarok és a szervezetben való keringésének harmadik lehetséges útját feltételezte - a TC patológia esetén az oxálsav reszorpcióját egyszerűen fokozzák az összes következmény következményeivel. A máj- és TK-diszfunkciójú gyermekek hyperoxaluriaról szóló jelentése [26] 43 gyermekből származó oxalátok napi kiválasztását vizsgáló tanulmány eredményeit mutatja be, közülük 11 egészséges, 3 elsődleges oxalosis és veseműködés, 6-nak TK reszekciója, 8 májbetegsége volt., 15 - kisbél malabszorpció. Az utóbbi esetben 8 betegben megnövekedett az oxálsav napi kiválasztódása a vizeletben. Figyelemre méltó, hogy az indikátorok kiszámítását egy átlagos standard testfelületen (1,73 m2) végeztük, és értékük 16,1-30,6 mg / nap (átlagosan 23,6 mg / nap) egészséges és 9.9-67. 0 mg / nap (átlagosan 35,4 mg / nap) malabszorpciós szindrómában szenvedő betegeknél. A szerzők szerint az oxalátok károsodott metabolizmusa összefüggésben állhat az emésztőrendszerből származó epesavak felszívódásának zavarával.

A kalcium-oxalát napi vizeletben történő kiválasztódásának növekedése a celiakia-szerű sprue [19, 20, 30] betegeknél a steatorrhea súlyosságával korrelált, és rövid bél szindrómában szenvedő gyermekeknél is megfigyelhető [36].

A szervezetben lévő oxálsav tartalmának növekedésével összefüggő biológiai hatásokat a sokszínűség jellemzi. Túlzott mennyisége hozzájárul a kalcium-oxalát kialakulásához, amely különböző szervekben és szövetekben lerakódhat: a vesében, a csontvelőben, a májban, a lépben, a szívizomban, a szem retikuláris membránjában, a mellékvese mirigyében, a csecsemőmirigyben és a hasnyálmirigyben, a medence lumenében és az epehólyag üregében. a hasnyálmirigy ductális rendszere.

Az oxalosis leginkább klinikai jelentőségű megnyilvánulása a húgyúti elváltozás - dysmetabolikus oxalkristályos nefropátia. Amikor megfigyelhető a vese-parenchyma beágyazódása kalcium-oxaláttal és kristályosodása a vese-tubulusok lumenében. Ennek eredményeként kialakulnak nephrocalcinosis, nephrolithiasis, intersticiális nephritis és pyeloneephritis, és a veseelégtelenség korán alakul ki, ami a gyermek halálához vezet [3,4].

Az oxalosis szemészeti megnyilvánulásait a retina tüskés degenerációjának típusa szerint írják le [18,21,24]. A szövetekben és szervekben lerakódott kalcium-oxalát-kristályok nyilvánvalóan neutrofilek fagocitózisának tárgyává válhatnak. D. L. Earnest munkájában [15] kimutatták, hogy a kristályos oxalátok metabolikus („oxigén”) robbanást okoznak a polinukleáris sejtekben. A peroxidázrendszerek aktiválása a peroxid-gyökök későbbi felszabadulásával és a lipid-peroxidációs folyamatok fokozásával hozzájárulhat a szöveti struktúrák további károsodásának kialakulásához, például a sejtmembránok instabilitásához.

Kétségtelen, hogy a hasnyálmirigy patológiája és az oxalát anyagcsere rendellenességei közötti összefüggésekről van szó. Csak egy papírt ismerünk [31], amelyben kifejezetten megvizsgálták az oxálsav-sók vizeletkiválasztását krónikus hasnyálmirigy-betegségekben szenvedő betegeknél, a külső szervkárosodás jeleivel együtt. A szerepe egy 38 éves férfi, aki a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás kapcsán műtéten ment keresztül a hasnyálmirigy egy részének eltávolítására. A felmérést 2 évvel a műtét után végezték el. A betegnek hasmenése, mérsékelt steatorrhea volt (4,3 g / nap), egy évvel a műtét után, a köveket eltávolították mindkét veseüregből. A kövek só összetételét nem vizsgálták. A kalcium-oxalát napi vizelettel való kiválasztása 27 mg / g kreatinin (általában 18,5 mg / g). A hasnyálmirigy krónikus patológiájú 8 másik betegében ez a indikátor átlagosan 32,1 mg / g kreatinin volt. A malabszorpciós szindrómákban (59,5 mg / g) szenvedő betegekkel összehasonlítva ez majdnem 2-szer alacsonyabb volt, bár ezekben és másokban statisztikailag szignifikánsan különbözött az egészséges egyénekétől.

Összefoglalva, összefoglaljuk a bélbetegségekben az oxálsav anyagcsere zavarainak valószínűségét a felülvizsgálatból [40]. A szerzők úgy vélik, hogy a hyperoxaluria esetében az oxalát szintézis fokozása a májban másodlagos jelentőségű, és ezekben a helyzetekben a szenvedés multifaktoriális kialakulása, amely az alábbiak miatt lehet:

1) az oxalátok szintézisének növekedése a betegben;

2) az oxalátok oxalátok pusztulásának sebességének csökkenése az Oxalobacter nemzetség speciális mikroflórájával;

3) a bélben lévő kalcium koncentrációjának csökkenése a steatorrhea miatt;

4) a kalciumtartalom csökkenése a béllumenben a megnövekedett felszívódása miatt;

5) a vastagbél membránjainak permeabilitásának növekedése kalciumhiányos körülmények között;

6) a vastagbél nyálkahártyájának fokozott permeabilitása zsírsavakhoz;

7) a vastagbél nyálkahártyájának fokozott permeabilitása az epesavakhoz;

8) az ösztrogén hatásai;

9) a B6-vitamin és a maleinsav hiánya;

10) A-vitamin-hiány;

11) a citrátok kibocsátásának csökkenése;

12) cink mikroelem hiány;

13) magnéziumionhiány;

14) nátrium-, kálium- és hidrogén-karbonát-ionok elvesztése;

15) aminosav malabszorpció és fehérjemolekulák elvesztése az exudatív enteropátia miatt.

Az utóbbi esetben fontos az is, hogy csökkentsük a pirofoszfát tartalmát, amely az oxál- és foszforsavak kalcium-sóival képződő kristályképződés inhibitoraként hat.

A pancreatogén malabszorpciós szindrómákban az oxálsav-anyagcsere állapotának tanulmányozása a gyerekek körében kiterjesztheti a hasnyálmirigy és a vékonybél patológiájával kapcsolatos fontos biokémiai változások lényegének megértését, lehetőséget nyújt a betegek kezelésére és rehabilitációjára.

Degley S., Nicholson D. Metabolikus utak. -M., 1973.Zybina AV // Ék. Honey, 1978.-№ 3.-S. 129-131.

Kablukova S. K., Shangutova L. A., Nayanova V. N. // Gyermekgyógyászat, szülészet és nőgyógyászat. -1979. 19-20.

Reznik B. Ya., Tikhonchuk L.N., Tereshchenko A. V. és mások Útmutató a vesékben a legfontosabb veleszületett és örökletes betegségek diagnosztizálásához.-Odessa, 1981.

W. H. Admirand // Új. Engl. J. Med.-1972; 286: 1412-1413.

Briggs M. H. Lancet. 1976; 1 (7951): 154.

Chadwick V.S., Modha K., Dowling R.H. // Engl. J. Med.-1973; 289: 172-176.

Chaplin A. J. J. Clin. Pathol.-1977; 30 (9): 800-811.

Daniel S.L., Hartman P. A., Allison M.J. Environ. Microbiol.-1987; 53 (8): 1793-1797.

De Caro A., Guy O., Adrich Z. et al. // Gastroenterology.-1981; 80: 1133.

Dobbins J. W., Binder H. J. // Gastroenterology, 1976; 70 (6): 1096-1100.

De Zegher, F. E., Wolff, E. D., Van der Heijden, A. J. és munkatársai. // Clin. Nephrol.-1984 22 (3): 114-121.

Duburque M.-Th., Melon J.-M., Thomas J. et al. // Ann. Biol. Clin.-1970; 28 (1): 95-101.

Earnest D. L. // Amer. J. Clin. Nutr.-1977; 30 (1): 72-75.

Elferink J. G. R. // Agents and Actions, 1987; 22 (3-4): 295-301.

Earnest D. L. // Adv. belső. Med. 1979 1979; 24, 407-427.

T. D. elder, Wyngaarden J. B. J. Clin. Invest. 1960; 39: 1337-1344.

Fielder A. R., Garner A., ​​Chambrs T.L. // Br. J. Ophthalmol., 1980; 64: 782-788.

Gaidos A. // Enzimopátiák.-Fasc. IV.-Párizs, 1971.-P. 279-290.

Gelzayd E. A., Breuer R. I., Kirsner J. B. Amer. J. dig. Dis. 1968 13: 1027.

Gottlieb R. P., Ritter J. A. J. Pediatr.-1977; 90: 939-942. Heine W., Muller T. // Kinderarztl. Prax.-1978; 46 (11): 570-574.

Hofmann A.F., Tacker M. M., Fromm H. // Mayo Clin. Proc.-1973; 48: 35-42.

Krasny J., Dusek J., Vrabec F. // Ces. Oftalmol.-1985 41 (4): 258-262.

László M. // Bull. Acad. Med.-1950; 134: 31-34.

Mc Collum J.P.K., Packer S., Manning J. és mtsai. // Arch. Dis. Child.-1974 49: 749.

Mc Donald G.B., Earnest D.L., Admirand W.H. // Gastrpenterology.-1975; 68: 949.

Muller G., Schutte W., Moller T. // Dtsch. Z. Verdau Stoffwechselk.-1987; 47 (3): 105-112.

Niewidziol B., Gebala A., Tuszkewicz-Misztal E. és mtsai. // Pediat. pol.-1969 44 (10): 1219-1225.

Smith L.H., H., Hofman A.F. // Új. Engl. J. Med.-1972; 286: 1371-1375, Stauffer J. Q. // Am. J. Digest. Dis.-1977; 22 (10): 921-928.

Ruge W., Kohler J., Fromm H. // Med. Klin.-1976 71 (46): 2028-2032.

© Melnik A.V., Melnik A.I. Az oxálsav cseréjének jellemzői a bél emésztési és felszívódási zavaraiban a gyermekekben // A Ya.D. Vitebsk / Szibériai gyermekgasztroenterológia (Problémák és megoldások keresése), III. - Novosibirszk, 1999. - 127. – 133. o.